E-Adisyon

Masada servis yapılan kafe, restoran gibi işletmelerinde kullanılan adisyon, artık hızlı bir iş süreci için e-Adisyon ile dijital ortama geçerek işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

e-Adisyon nedir?

e-Adisyon belgesi; yeni bir belge türü değil, adisyon belgesinin hukuki niteliklerinin tümüne sahip bir elektronik belge türüdür. Adisyon, 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (pastane, lokanta, kafeterya vb.) müşteriden aldıkları siparişi yazdıkları kağıt belgedir. Tebliğde belirtilen mükelleflerin dışında e-Adisyon kullanılması zorunlu bir belge türü değildir. Diğer e-Belgeler gibi dijital ortamda düzenlenir ve arşivlenir.