E-Fatura

e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıdığınızda, iş süreçlerinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırabilirsiniz. Böylece kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirebilirsiniz.

*E-Fatura nedir?

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

*E-Fatura nasıl kesilir?

E-Fatura devlet tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Firmalar GİB Portal ya da yine GİB tarafından yetkilendirilmiş entegratör kuruluşlardan hizmet alabilirler. Hazırlık sürecinde Şahıs firmaları için e-İmza alımı, tüzel kişilikler için Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne başvurunun ardından mali mühür temini gerekiyor. Ardından e-Fatura’ya geçiş yapmak mümkün. 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan işletmeler için e-Fatura mecburidir. Ancak bunun dışında kalan bir firmaysanız yine de kendi isteğinizle sisteme başvuru yapabilir ve e-Fatura kullanıcısı olabilirsiniz.

Geleneksel faturayla işlev açısından hiçbir farkı bulunmayan e-Fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildi. Bu uygulamada amaç hem kâğıt kullanımını azaltmak hem vakit tasarrufu sağlamaktı.

e-Fatura için yasal zorunluluklar

 • 2018,2019 veya 2020 hesap dönemleri 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
 • e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden:

  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri,
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler.
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden:

  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri,
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze – meyve ticareti yapanlar.
 • Bavul ticareti yapan firmalar.