E-Arşiv

e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize ve nihai tüketicilere kestiğiniz faturaları da dijital ortamda gönderebilir ve kolayca saklayabilirsiniz.

E-Arşiv Fatura nedir?

E-Arşiv Fatura, fatura mükellef tarafından saklaması gereken nüshasının dijital ortamda hazırlanabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Basılı evrak arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Talep eden müşterilerinize basılı kopyalarını da sunabileceğiniz e-Arşiv Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulması gereken raporlardır. Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporlar, faturanın kesildiği günün bir sonraki günü gece 00:00 a kadar gönderilmesi gerekir. Birbiriyle karıştırılan iki uygulama olan e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki en temel farklılık, e-Arşiv Fatura, son kullanıcıya/müşteriye gönderilen bir evraktır. Özellikle e-Ticaret odaklı işletmeler, müşterilerine alışveriş sonrasında e-posta aracılığıyla e-Arşiv Fatura gönderimi yapar. Eğer iş ilişkisi içerisinde olduğunuz kitle içerisinde e-Fatura’ya geçiş yapmamış tüzel kişiler varsa, onlara da e-Arşiv faturası gönderebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura nasıl kesilir?

e-Arşiv Fatura keserken farklı araçlar kullanabilirsiniz. Dilerseniz doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın portalına giriş yapıp arşiv faturanızı oluşturabilirsiniz. Bu yönteme alternatif olarak özel entegratör kullanımını da tercih edebilirsiniz.

e-Fatura uygulamasının aksine kesilen e-Arşiv faturayı, matbu belge olarak basabilirsiniz ve bu belge resmi kurumlarca geçerli kabul edilir. Ayrıca e-Arşiv Fatura, mali mühür ve zaman damgası ile onaylanıp saklanabilir.