E-İrsaliye

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturarak, sevkiyat süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırabilir, rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz.

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, bir malın bir adresten başka bir adrese taşınması esnasında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik halidir. e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.