E-Defter

Ticari defterlerinizi dijital ortamda kolayca oluşturabilir, saklayabilir ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden görüntüleyebilirsiniz.

e-Defter nedir?

2011 yılında hayata geçirilen Elektronik Defter uygulaması, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari defter tutma yükümlülüğü bulunan kişilerin, yevmiye defteri ve defter-i kebir defterlerini Türk Ticaret Kanunu’na ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ticari defterler için öngörülen hükümlerinden bağımsız olarak elektronik ortamda kayıt altına almalarını sağlamıştır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına imkan tanıyan e-Defter uygulaması, GİB tarafından yönetilen bir uygulamadır.

e-Defter nedir?

e-Defter, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan Büyük Defter ve Yevmiye Defter’inde yer alması gereken bilgilerin yer aldığı elektronik kayıtlardır.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

Tüzel kişiler mali mühürleriyle başvuru yapabilirler. Eğer mali mühürleri yoksa önce mali mühür başvurusu yapmaları gerekmektedir. Gerçek kişiler ise e-imza ile online başvurularını gerçekleştirebilirler.