E-İmza

E-imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalayabilir ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantilemenizi sağlar.

e-İmza

E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalayabilir ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantilemenizi sağlar.

e-İmza hukuksal geçerliliği nedir?

E-imza, el ile atılan ıslak imzanızla aynı hukuki geçerliliğe sahip elektronik üründür.

E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantilemenizi sağlar.

E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantilemenizi sağlar.

E-imza gerçek kişiler (şahıs firmaları) adına oluşturulur. Kurumlar adına elektronik imza oluşturulamaz. Kurumda çalışan gerçek kişiler kendi adına elektronik imza oluşturulabilir.