E-Müstahsil

E-Müstahsil

e-Müstahsil Makbuzu ile müstahsil makbuzlarınızı elektronik ortamda oluşturabilir operasyonlarınızı kolaylaştırabilir, maliyetlerinizi azaltıp, geçmiş müstahsil makbuzlarınıza istediğiniz yerden istediğiniz an erişim sağlayabilirsiniz.

e-Müstahsil makbuzu nedir?

e-Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alınmasında fatura yerine geçen kağıt müstahsil makbuzunun elektronik ortamdaki halidir.